Quà tặng giáng sinh - Album ảnh biết bay độc đáo


QUÀ TNG GIÁNG SINH -  ALBUM NH BIT BAY

Đây là quyn “album biết bay” rt đc bit, giúp bn lưu gi nhng k nim, khonh khc đáng yêu ca bn và bn bè. Và là mt món "quà tng l" có giá trtinh thn rt ln dành cho bn bè và người thân.
Nếbn mun có mt món "quà tng l" va đc đáo va có ý nghĩa đ dành tng bn bè nhân nhng dp đc bit, "album biết bay" s đáp ng được điu đó. Bn ch cn sưu tp đ hình ca bn bn ri dán vào "album biết bay",  mt sau "album biết bay", bn ghi chú nhng điu bn mun gi gm.
Nếu bn còn đi hc, bn mun có mt quyn lưu bút bng hình tht đc đáo và có ý nghĩa đ làm k nim, "album biết bay" s đáp ng được điu đó. Bn chcn sưu tp đ hình th ca các bn trong lp ri dán vào " album biếbay", mt sau "album biết bay", bn xin ch kí và đin tên đy đ ca bn bè
Nếu bn đang yêu, bn mun có mt quyn "album biết bay" riêng v hai người tht đc đáo và lãng mn, "album biết bay" s đáp ng được điu đó. Bn ch cn tp hp nhng tm hình tht cool và cute ca hai người ri dán vào "album biết bay", mt sau bn có th ghi li nhng cm xúc v khonh khoc đó.
.......
Khi t t m album ra, nhng tnh s t đng di chuyn mt lượt sang bên trái, mt lot khác s t đng ngã hn sang bên phi, va cm giác như tmnh đang ... bay.
Ưu đim đc đáo ca album là bn có th xem cũng lúc tt cả nh trong album. Thú v hơn, ngoài cách đt album đng trên bàn, bn có th đt sáng to hơn như xot tròn, r qut, ... Khi không thích xem tng thể na, bn có th đt album nm xung và xem như album bình thường.
ALBUM ẢNH BIẾT BAY 1 : GIÁ : 80.000 VNĐ (bao gồm album + túi) 

Album gồm 14 tấm 6x9 cm khổ ngang (nếu dán một mặt) và 28 tấm khi dán hai mặt
Kích thước bìa album 14x15 cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp,
 


Giá album :     80.000 đ          ( gồm album và túi )
      145.000 đ          (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 16 tấm 6x9 cm và 2 tấm bìa 14x14 cm, 1 tấm trang trí bìa )

Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


ALBUM ẢNH BIẾT BAY 2 : GIÁ : 105.000 VNĐ (bao gồm album + túi) 
Album gồm 21 tấm 6x9 cm khổ ngang (nếu dán một mặt) và 42 tấm khi dán hai mặt.
Kích thước bìa album 15x20,5 cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.
 
Giá album :     105.000 đ        ( gồm album và túi )
     205.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 24 tấm 6x9 cm và 2 tấm bìa 15x21 cm, 1 tấm trang trí bìa )


Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


ALBUM ẢNH BIẾT BAY 3 : GIÁ : 140.000 VNĐ (bao gồm album + túi)
 
Album gồm 32 tấm 6x9 cm khổ ngang (nếu dán một mặt) và 64 tấm khi dán hai mặt.
Kích thước bìa album 16x30 cm.Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.

Giá album :     140.000 đ        ( gồm album và túi )
     255.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 36 tấm 6x9 cm và 2 tấm bìa 15x25 cm, 1 tấm trang trí bìa )


Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


ALBUM BIẾT BAY 4 : GIÁ : 220.000 VNĐ ( gồm album và túi )
Album gồm 50 tấm 6x9 cm khổ ngang (nếu dán một mặt) và 100 tấm khi dán hai mặt.
Kích thước bìa album 17x34 cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.

 
Giá album :     220.000 đ        ( gồm album và túi )
     440.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 55 tấm 6x9 cm và 2 tấm bìa 15x30 cm, 1 tấm trang trí bìa )


Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


ALBUM ẢNH BIẾT BAY 5 : GIÁ : 90.000 VNĐ ( gồm album và túi )

Album gồm 14 tấm 6x9cm khổ đứng (nếu dán một mặt) và 28 tấm khi dán hai mặt.
Kích thước bìa album 12x20cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.


Giá album :     90.000 đ          ( gồm album và túi )
     155.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 16 tấm 6x9 cm và 2 tấm bìa 12x18 cm, 1 tấm trang trí bìa )

Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com
 


ALBUM ẢNH BIẾT BAY 6 : GIÁ : 150.000 VNĐ ( gồm album và túi )

Album gồm 30 tấm 6x9cm (khổ đứng) nếu dán một mặt và 60 tấm khi dán hai mặt.
Kích thước bìa album 12x30 cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.


Giá album :     150.000 đ        ( gồm album và túi )
     275.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 33 tấm 6x9 cm và 2 tấm bìa 12x30 cm, 1 tấm trang trí bìa )

Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com
 

ALBUM BIẾT BAY 7 : GIÁ : 220.000 VNĐ (gồm album và túi)

Album gồm 48 tấm 6x9cm (khổ đứng) nếu dán một mặt và 96 tấm khi dán hai mặt.
Kích thước bìa album 14x40cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.Giá album :     220.000 đ        ( gồm album và túi )
     440.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 52 tấm 6x9 cm và 2 tấm bìa 14x40 cm, 1 tấm trang trí bìa )


Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


ALBUM BIẾT BAY 8 : GIÁ : 170.000 VNĐ (gồm album và túi)

Album gồm 20 tấm 6x9cm (khổ ngang) và 10 tấm 9x12 cm (khổ đứng) nếu dán một mặt và 60 tấm khi dán hai mặt.
Kích thước bìa album 15x26cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.Giá album :     170.000 đ        ( gồm album và túi )
     310.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 22 tấm 6x9 cm khổ ngang,11 tấm 9x12cm khổ đứng và 2 tấm bìa 15x21 cm, 1 tấm trang trí bìa )
    
Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com

ALBUM ẢNH TRÁI TIM BIẾT BAY SỐ 9: Giá 105.000 đ (gồm album và túi)

Album gồm 14 trái tim khổ ngang, dán được 14 tấm hình trái tim 9x12 cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.
Kích thước album 15x21 cm.
  


Giá album :     105.000 đ        ( gồm album và túi )
     205.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 14 trái tim 9x12cm và 2 tấm bìa 15x21 cm, 1 tấm trang trí bìa )

Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


ALBUM ẢNH TRÁI TIM BIẾT BAY SỐ 10: Giá 190.000 đ (gồm album và túi)
        
Album gồm 30 trái tim khổ ngang, dán được 30 tấm hình trái tim 9x12 cm.
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.
Kích thước album 15x28 cm.Giá album :     190.000 đ        ( gồm album và túi )
     360.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 30 tấm trái tim 9x12cm và 2 tấm bìa 20x30 cm, 1 tấm trang trí bìa )


Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


ALBUM ẢNH TRÁI TIM BIẾT BAY SỐ 11: Giá  170.000 đ (gồm album và túi)

Album gồm 10 tấm trái tim, 20 tấm 6x9 cm khổ ngang (dán được 10 tấm hình trái tim 9x12 cm và 20 tấm hình 6x9 cm khổ ngang).
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.
Kích thước album 15x24 cm.


Giá album :     170.000 đ        ( gồm album và túi )
 315.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 10 tấm trái tim 9x12cm, 22 tấm 6x9cm, 2 tấm bìa 20x30cm và 1 tấm trang trí bìa)

Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.comALBUM ẢNH TRÁI TIM BIẾT BAY SỐ 12: Giá 180.000 đ (gồm album và túi)

Album gồm 10 trái tim khổ ngang, 20 tấm 6x9 cm khổ đứng (dán được 10 tấm hình trái tim 7.5x10cm, 20 tấm 6x9 cm khổ đứng).
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.
Kích thước album 13x28 cm.


Giá album :     180.000 đ        ( gồm album và túi )
     325.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 10 tấm trái tim 7,5x10cm, 22 tấm 6x9cm khổ đứng, 2 tấm bìa 13x28cm và 1 tấm trang trí bìa)


Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


ALBUM ẢNH TRÁI TIM BIẾT BAY SỐ 13: Giá 260.000 đ (gồm album và túi)
Album gồm 20 trái tim khổ ngang, 10 tấm 9x12 cm khổ đứng, 20 tấm 6x9 cm khổ ngang (dán được 20 tấm hình trái tim 9x12 cm, 10 tấm 9x12 cm khổ đứng, 20 tấm 6x9 cm khổ ngang )
Các trang được làm từ giấy mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft cao cấp.
Kích thước album 15x48 cm.Giá album :     260.000 đ        ( gồm album và túi )
     480.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 20 tấm trái tim 9x12cm, 22 tấm 6x9cm khổ ngang, 11 tấm 9x12cm khổ đứng, 2 tấm bìa 15x40cm và 1 tấm trang trí bìa)

Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com
 ALBUM ẢNH TRÁI TIM NGÔI SAO SỐ 16 : GIÁ 160.000 đ (gồm album và túi)

Album gồm 12 tấm hình 13x18 cm khổ đứng và 6 tấm trái tim 7.5x10 cm.
Kích thước album khi mở ra : 20x120 cm, khi quay lại thành hình ngôi sao 20x50 cm.
Album được làm bằng giấy cứng mỹ thuật ánh kim hoặc giấy kraft


Giá album :     160.000 đ        ( gồm album và túi )
     280.000 đ        (album đã dán hình và trang trí bìa, bao gồm 12 tấm 13x18cm, 6 tấm hình trái tim 7,5x10cm và 1 tấm trang trí bìa)


Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail : overcloverbookstore@gmail.com


MINI ALBUM: 60.000 Đ

Chưa dán hình
* Trang trí bìa : dán chữ theo yêu cầu 20.000 VNĐ

 MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA :
Gọi hoặc SMS vào số 0907 912 973 (Ngọc Diệp) hoặc 0902 91 74 91 ( Ngọc Bích )
Các bạn có thể đến nhà mình xem các mẫu có sẵn và đặt hàng qua địa chỉ :  330/26A Quốc Lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân ( gần ngã tư Gò Mây ).

Trong trường hợp bạn muốn dán hình, bạn gửi hình vào mail: 

overcloverbookstore@gmail.com

Khi có hàng thì mình sẽ hẹn địa điểm để giao và thanh toán lun nha. Một số địa điểm mình giao hàng freeship :
- Triển lãm Hoàng Văn Thụ 446 Hoàng Văn Thụ Q Tân Bình
- Ngã tư Gò Mây ( giao lộ đường Lê Trọng Tấn và Quốc Lộ 1A )
- Công viên Bàu Cát đường Đồng Đen Q Tân Bình
- Galaxy Tân Bình 246 Nguyễn Hồng Đào Q Tân Bình
- Giao hàng tận nơi thì cộng thêm tiền ship ( 10-40k )
Đối với các bạn ở tỉnh muốn đặt hàng thì thanh toán trước 100% vào tài khoản (tính ship theo giá bưu điện) và mình sẽ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
Ngân hàng Đông Á : Đoàn Thị Ngọc Bích số TK : 0105101329 (chi nhánh Quận 5 )
 

1 nhận xét: